• |

Trang chủ - Đào tạo - Hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu"

Hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu"

 

 

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu". 

 

Mục tiêu:

  • Trình bày được khái niệm, đặc điểm và khả năng áp dụng của các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phổ biến.
  • Trình bày được một số khái niệm thống kê y học cơ bản, trình bày và áp dụng được nguyên tắc chọn mẫu, tính toán cớ mẫu, lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên giải kết quả phân tích số liệu trong nghiên cứu khao học y học.
  • Sử dụng được phần mềm thống kê STATA trong phân tích số liệu cơ bản.

 

Thời gian:

Ngày 22 & 23 tháng 07 năm 2017. 

 

Địa điểm:

Trường Đại học Y tế Công cộng 1A Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội. 

 

Giảng viên:

PGS.TS Hoàng Văn Minh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng.

 

Thành phần tham dự:

Giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, tổ chức nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, bác sỹ nội trú, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu khác.

 

Chương trình tập huấn: 

Chương trình

 

Một số hình ảnh về lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :