• |

Trang chủ - Đào tạo - Lớp tập huấn "Y học dựa vào bằng chứng và thống kê y học ứng dụng" tại trường Đại học Y tế công cộng

Lớp tập huấn "Y học dựa vào bằng chứng và thống kê y học ứng dụng" tại trường Đại học Y tế công cộng

 

 

Lớp tập huấn: 

Y học dựa vào bằng chứng và thống kê y học ứng dụng

 

Mục tiêu:

  • Trình bày được khái niệm y học dựa vào bằng chứng, và các bước thực hành y học dựa vào bằng chứng
  • Trình bày được một số khái niệm thống kê y học cơ bản và áp dụng được nguyên tắc lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên giải kết quả phân tích số liệu nghiên cứu

 

Thời gian:

Ngày 16/01/2016

 

Địa điểm:

Hội trường tầng 2, nhà 2 tầng - Đại học Y tế công cộng

 

Giảng viên:

PGS.TS Hoàng Văn Minh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng

 

Thành phần tham dự:

Cán bộ trường Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, các bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội, các tổ chức NGOs trong nước, một số viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội.

 

Một số hình ảnh về lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu khoa học sức khỏe (CPHS) - Đai học Y tế công cộng

Chủ đề :