Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - CN. Nguyễn Thị Vân

CN. Nguyễn Thị Vân

Nghiên cứu viên

Chức danh và vị trí công tác

Thạc sĩ Y tế công cộng

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Địa chỉ liên hệ

Phòng A506, Nhà A, Đại học Y tế công cộng,  Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0984 476 435

Email: ntv1@huph.edu.vn

 

Quá trình đào tạo

Cử nhân Kinh tế Thương mại (2011 – Trường Đại học Thương mại)

Thạc sĩ Y tế công cộng (2021 - Trường Đại học Y tế công cộng)

 

Một số khóa học đã tham gia

Khóa tập huấn “ Quản lý chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá”, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá 11/2016

Khóa tập huấn "Y học dựa vào bằng chứng và Thống kê y học ứng dụng", Đại học Y tế Công cộng 01/2016

 

Kinh nghiệm chuyên môn

Trợ lý nghiên cứu của dự án "Thực trạng sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan”, 2016.

Trợ lý nghiên cứu của dự án “Thực trạng hệ thống bảo trợ xã hội cho người khuyết tật tại Việt Nam", 2016

Trợ lý dự án “Giám sát và đánh giá về sức khỏe tim mạch tại TP Hồ Chí Minh”. 2016

Trợ lý nghiên cứu của dự án “Điều tra cộng đồng tại huyện Quốc Oai, Hà Nội”, 2015

Nghiên cứu viên của dự án “Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 tới nạn nhân của bạo lực gia đình tại Hà Nội, Việt Nam”, 2020

Nghiên cứu viên của dự án “Đánh giá vai trò của các đơn vị y tế tư nhân trong phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”, 2020

Trợ lý nghiên cứu Dự án Đẹp “Đánh giá mô hình chăm sóc và điều trị trầm cảm tại trạm y tế xã”, giai đoạn 2021-2025

 

Ấn phẩm khoa học

  1. Nguyen HL, Bui QT, Tran HV, Hoang MV, Le TT, Ha DA, Van T. Nguyen et al. Characteristics, in-hospital management, and complications of acute myocardial infarction in Northern and Central Vietnam. Int J Cardiol. 2022 Jun 15. Doi: 10.1016/j.ijcard.2022.06.044
  2. Nguyen Thi Ngoc Phuong, Hoang Van Minh, Tran Thu Ngan, Jason Thatcher Shellaby, Alma J. Adler, Helen McGuire, Bui Van Truong, Bui Phuong Linh, Khuong Quynh Long, Tran Tuan Anh, Hoang Thao Anh, Le Minh Dat, Nguyen Thuy Duyen, Hoang Hong Hanh, Nguyen Bao Ngoc, Tran Thi Phung, Nguyen Thi Van, Do Van Vuong (2020), Knowledge change related to hypertension in the Southern province of Vietnam: a community based, before and after intervention evaluation, J Glob Health Sci. 2020 Jun;2(1):e14
  3. Hoang Hong Hanh, Hoang Van Minh Do Van Vuong, Tran Tuan Anh, Bui Phương Linh, Thu Ngan Tran, Quynh Long Khuong, Thi Ngoc Phuong Nguyen, Thi Van Nguyen, Bao Ngoc Nguyen, Thao Anh Hoang, Van Truong Bui, et al (2020), Facilitating factors and barriers to the implementation of hypertension prevention programs in Vietnam: lessons learned from the Communities for Healthy Hearts program,  Journal of Global Health Science.  2020 Jun;2(1):e11

Chủ đề :