Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu - Cuộc họp tổng kết nghiên cứu “Đánh giá công nghệ Y tế cho thuốc brentuximab vendotin (Adcetris) trong điều trị u lympho Hodgkin tại Việt Nam”

Cuộc họp tổng kết nghiên cứu “Đánh giá công nghệ Y tế cho thuốc brentuximab vendotin (Adcetris) trong điều trị u lympho Hodgkin tại Việt Nam”

 

Tên buổi họp: Họp tổng kết nghiên cứu “Đánh giá công nghệ Y tế cho thuốc brentuximab vendotin (Adcetris) trong điều trị u lympho Hodgkin tại Việt Nam”

 

Thời gian và địa điểm tổ chức:

16:00 đến 18:30, ngày 18/04/2023, tại Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

 

Mục tiêu:

Nhóm nghiên cứu trình bày và thảo luận những kết quả nghiên cứu “Đánh giá công nghệ y tế cho thuốc brentuximab vedotin (adcetris) trong điều trị u lympho Hodgkin tại Việt Nam”.

 

Người trình bày:

  • ThS. BS. Nguyễn Lan Phương – Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương.
  • ThS. Nguyễn Minh Văn – Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Ban chủ tọa:

  • GS. TS. Hoàng Văn Minh – Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe.
  • TS. BS. Đặng Hồng Nam – Phó Vụ trưởng, Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế.

 

Khách mời tham dự:

  • ThS.DS. Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
  • Thành viên nhóm nghiên cứu Trường Đại học Y tế công cộng.
  • Các chuyên gia đến từ Vụ Bảo hiểm Y tế, Trường Đại học Dược Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

 

Một số hình ảnh của cuộc họp:

GS. TS. Hoàng Văn Minh phát biểu khai mạc buổi họp

 

ThS. BS. Nguyễn Lan Phương giới thiệu về u lympho Hodgkin

 

ThS. Nguyễn Minh Văn báo cáo kết quả đánh giá công nghệ Y tế cho thuốc brentuximab vendotin trong điều trị u lympho Hodgkin

 

TS. BS. Đặng Hồng Nam phát biểu bế mạc buổi họp

Chủ đề :