Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu - “Nghiên cứu đánh giá chi phí – hiệu quả thuốc Actilyse trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính tại Việt Nam”

“Nghiên cứu đánh giá chi phí – hiệu quả thuốc Actilyse trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính tại Việt Nam”

 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS), Trường Đại học Y tế công cộng đang triển khai thực hiện “Nghiên cứu đánh giá chi phí – hiệu quả thuốc Actilyse trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính tại Việt Nam”. nhằm đánh giá tính chi phí – hiệu quả của thuốc Actilyse trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính cho bệnh nhân trong khung cửa sổ điều trị dưới 4,5 giờ tính từ lúc khởi phát trên quan điểm của cơ quan chi trả BHYT.

 

Nghiên cứu bao gồm hai cấu phần chính là: (1) Tổng quan tài liệu về chi phí – hiệu quả của thuốc Actilyse trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính từ y văn được công bố trên các tạp chí quốc tế và (2) Phân tích chi phí – thỏa dụng của thuốc Actilyse sử dụng tại Việt nam trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính trong vòng 4,5 giờ sau khởi phát.

 

Cấu phần phân tích chi phí – thỏa dụng của nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp mô hình hóa, sử dụng các tham số lâm sàng từ các thử nghiệm lâm sàng đã được công bố, tham số chi phí và tham số chất lượng cuộc sống được hiệu chỉnh phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam. Tham vấn ý kiến chuyên gia lâm sàng cũng được sử dụng nhằm thu thập thông tin về đặc điểm bệnh nhân và thực hành điều trị tại Việt Nam.

 

Kết quả đầu ra của mô hình là tỉ số chi phí – hiệu quả tăng thêm (ICER), với hiệu quả được tính bằng số năm sống hiệu chỉnh theo chất lượng cuộc sống tăng thêm (QALY).

 

Kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần xây dựng các thông tin về kinh tế dược, hỗ trợ trong quá trình đàm phán giá của thuốc Actilyse cho chỉ định điều trị bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính tại Việt Nam.

 

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu nói trên, xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Minh Văn theo địa chỉ email: nmv@huph.edu.vn

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :