Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu - Thực hiện nghiên cứu “Phân tích chi phí tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Việt Nam”

Thực hiện nghiên cứu “Phân tích chi phí tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Việt Nam”

 

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Y tế công cộng và Viện ThinkWell, trong thời gian từ tháng 03/2022 đến tháng 06/2022, nhóm nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe , Trường Đại học Y tế công cộng đã thực hiện thu thập số liệu cho nghiên cứu “Phân tích chi phí tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Việt Nam” trong năm 2021. Việc thu thập số liệu được thực hiện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Đăk Lăk, bao gồm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, CDC Hà Nội, CDC Đăk Lăk, các trung tâm y tế và trạm y tế tại quận Cầu Giấy, quận Long Biên, huyện Đông Anh, huyện Quốc Oai (Hà Nội) và huyện Cư M’gar và huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk).

 

 

 

 

 

Hình: Cán bộ nghiên cứu phỏng vấn chuyên trách tiêm chủng và cán bộ y tế

 

Thông tin số liệu được thu thập dựa trên bộ công cụ được thiết kế sẵn, trong đó ghi nhận những khoản chi phí có liên quan trong quá trình triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 được trích xuất từ các báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm kê tài sản. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thực hiện phỏng vấn sâu với các cán bộ phụ trách tiêm chủng nhằm hiểu thêm về quy trình và cách thức tổ chức tiêm chủng, những khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai chiến dịch.

 

Quá trình thực địa được thực hiện có sự hỗ trợ của Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Đăk Lăk, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, và các cơ sở y tế là địa điểm nghiên cứu.

 

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu nói trên, xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Minh Văn theo địa chỉ email: nmv@huph.edu.vn

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng.

Chủ đề :