Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu - Khảo sát về chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân ung thư vú

Khảo sát về chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân ung thư vú

 

 

Khảo sát trực tuyến tại http://bit.ly/chatluongcuocsongUTVVui lòng ấn vào đường link để tham gia khảo sát.

Bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến dài khoảng 10-15 phút, được thực hiện khuyết danh, do đó người tham gia không cần cung cấp tên, địa chỉ.

 

Mục tiêu: 

Tìm hiểu chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân ung thư vú cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến điểm chất lượng cuộc sống (ví dụ như gánh nặng chi phí điều trị).

 

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp đưa ra các khuyến nghị để cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư vú. Điều này sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho những người bệnh ung thư, người nhà của họ và cả xã hội.

 

Cách thức tiến hành:

  • Khảo sát trực tuyến tại http://bit.ly/chatluongcuocsongUTV . Vui lòng ấn vào đường link để tham gia khảo sát. Bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến dài khoảng 10-15 phút, được thực hiện khuyết danh, do đó người tham gia không cần cung cấp tên, địa chỉ.
  • Khảo sát trực tiếp tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (đại diện cho 3 miền Bắc – Trung – Nam)

 

Thông tin chi tiết về khảo sát có thể xem thêm tại Trang thông tin cho người tham gia

 

Đơn vị chủ quản: 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Đơn vị phối hợp:

  • Trường Đại học Queen Belfast (Bắc Ailen – Vương quốc Anh)
  • Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
  • Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Trung ương Huế
  • Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

 

Các nghiên cứu, dự án khác có liên quan đã được thực hiện bởi trường Đại học Y tế công cộng:

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :