Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Hội thảo “Xây dựng hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược và tiêu chí xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế”

Hội thảo “Xây dựng hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược và tiêu chí xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế”

 

Tên hội thảo: Xây dựng hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược và tiêu chí xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế.

 

Thời gian: Ngày 03-04 tháng 03 năm 2023

 

Địa điểm: Khách sạn The Reed – TP. Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình.

 

Đơn vị tổ chức: Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế; Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Mục tiêu:

 • Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tiêu chí xét duyệt và mô hình chi trả cho thuốc hiếm tại một số quốc gia trên thế giới.
 • Cập nhật dự thảo nguyên tắc tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc bảo hiểm y tế.
 • Giới thiệu và trình bày về những thay đổi trong Hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược được chuẩn bị bởi nhóm các chuyên gia và nghiên cứu viên tới từ Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Dược Hà Nội và Viện Chiến lược và Chính sách y tế, dưới sự điều phối của Vụ Bảo Hiểm Y tế, Bộ Y tế.

 

Người trình bày:

 • TS. DS. Nguyễn Khánh Phương – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế.
 • TS. Tống Thái Sơn – Giảng viên, chuyên gia nghiên cứu kinh tế y tế, Trường Nghiên cứu Sức khỏe, Đại học Sheffield, Anh Quốc.
 • ThS. DS. Vũ Nữ Anh – Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế.
 • TS. DS. Phạm Nữ Hạnh Vân, Trường Đại học Dược Hà Nội.
 • TS. Nguyễn Quỳnh Nga, Trường Đại học Y dược TP.HCM
 • ThS. Nguyễn Minh Văn, Trường Đại học Y tế công cộng,
 • TS. BS. Ong Thế Duệ, Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

 

Một số hình ảnh từ hội thảo:

 

TS. Tống Thái Sơn chia sẻ về Mô hình xét duyệt tại Anh

 

ThS. DS. Vũ Nữ Anh trình bày về cập nhật dự thảo nguyên tắc tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc bảo hiểm y tế

 

ThS. Nguyễn Minh Văn đại diện nhóm nghiên cứu trường ĐH YTCC trình bày về Hướng dẫn báo cáo đánh giá chi phí – hiệu quả

 

Ban chủ tọa điều hành thảo luận cùng toàn thể đại biểu tham dự hội thảo

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng