Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ KINH TẾ Y TẾ VẮC XIN PHẾ CẦU – DỮ LIỆU TỪ THẾ GIỚI ĐẾN KHU VỰC

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ KINH TẾ Y TẾ VẮC XIN PHẾ CẦU – DỮ LIỆU TỪ THẾ GIỚI ĐẾN KHU VỰC

Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học về Kinh tế y tế Vắc xin Phế cầu - Dữ liệu từ thế giới đến khu vực.

Mục tiêu hội thảo:

6 mục tiêu được xác định trong Hội thảo này:

 • Tìm hiểu những thách thức trong việc tư vấn và lựa chọn vắc xin phòng ngừa phế cầu tại Việt Nam, từ góc nhìn kinh tế y tế
 • Chia sẻ mô hình thực hành hiện tại và quy trình đưa ra quyết định lựa chọn vắc xin
 • Tìm hiểu gánh nặng bệnh tật cho người lớn và trẻ em. Phân biệt vắc xin phế cầu. Giá trị lâm sàng và y tế
 • Chia sẻ kinh nghiệm, rào cản và thách thức lựa chọn PCV
 • Đánh giá giá trị vắc xin phế cầu khuẩn (lâm sàng, kinh tế, xã hội).
 • Tìm hiểu giải pháp cho tương lai - Chia sẻ các giá trị kinh tế y tế của PCV13 và Khoảng cách dữ liệu

Hội thảo này cho chúng ta cơ hội hiểu được tiến bộ về sự phát triển của vắc xin phòng ngừa phế cầu của Pfizer tại Việt Nam, từ góc nhìn kinh tế y tế, đồng thời thấy được vai trò quan trọng của phân tích chi phí và hiệu quả của PCV13 góp phần tạo ra bằng chứng khoa học cho các chính sách y tế nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng loại vắc xin này trong tương lai.

Thời gian và địa điểm:

Thứ 7, ngày 30/09/2023, Khách sạn Melia- Hà Nội.

Thành phần tham dự:

 • Thành phần tham dự: 60 cán bộ y tế & chuyên gia…
 • Đồng tổ chức bởi TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM và Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam)
 • Chủ tọa: GS.TS. BS. Hoàng Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng

     PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa - Chủ nhiệm Bộ Môn Khoa Học Y Sinh – Viện Pasteur HCM

 • Báo cáo viên: PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa - Chủ nhiệm Bộ Môn Khoa Học Y Sinh – Viện Pasteur HCM; Sewdas, Renilla - Giám đốc tiếp cận thị trường tại các Thị trường mới nổi vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn – Pfizer; Matthew D. Wasserman - Giám đốc chiến lược và tiếp cận thị trường vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn– Pfizer; Derek Alan Daigle - Giám đốc cấp cao, Trưởng nhóm phụ trách các vấn đề khoa học và y tế tại các Thị trường mới nổi vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn – Pfizer; Huang, Liping - Giám đốc triển khai vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn tại các Thị trường mới nổi - Pfizer

Chủ đề :