Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Hội thảo triển khai dự án nghiên cứu can thiệp về sàng lọc bệnh trầm cảm ở cộng đồng (dự án DEP)

Hội thảo triển khai dự án nghiên cứu can thiệp về sàng lọc bệnh trầm cảm ở cộng đồng (dự án DEP)

 

Hội thảo triển khai dự án:

Dự án can thiệp về sàng lọc bệnh trầm cảm ở cộng đồng (dự án DEP)

 

Mục tiêu hội thảo:

Họp bàn triển khai thực hiện các hoạt động dự án trong năm 2021 và 2022

 

Thời gian:

8:00 – 17:00

 

Ngày:

01/07/2021

 

Đơn vị tổ chức:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng

 

Thành phần tham dự:

  • GS.TS. Hoàng Văn Minh – Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng
  • PGS.TS. Hồ Thị Hiền – Trường Đại học Y tế công cộng
  • Cán bộ dự án thuộc trường CUNY
  • Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng

 

Tóm lược dự án nghiên cứu:

Dự án thực hiện thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) để so sánh hiệu quả của ba mô hình triển khai chăm sóc trầm cảm: (a) triển khai thực hiện thông thường; (b) giám sát nâng cao; và C) hợp tác học tập có sự tham gia của cộng đồng về kết quả RE-AIM ở cấp độ người cung cấp dịch vụ và mức độ bệnh nhân. Ngoài ra, dự án nghiên cứu sẽ đánh giá các yếu tố thuộc về tổ chức và người cung cấp dịch vụ y trong việc thực hiện thành công và đo lường hiệu quả chi phí gia tăng của mỗi mô hình. Nghiên cứu do Tiến sĩ Victoria K. Ngo từ Trường Y tế Công cộng và chính sách y tế (CUNY) dẫn đầu và được hỗ trợ bởi các nhà nghiên cứu khác từ RAND Corporation và Trường Đại học New York (NYU). Dự án nghiên cứu được thực hiện trong 5 năm do Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia ở Hoa Kỳ tài trợ.

Về phía Việt Nam, Trường Đại học Y tế Công cộng (HUPH) là đơn vị điều phối bắt đầu từ năm 3. GS. TS. Hoàng Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng) là Giám đốc dự án và với sự hỗ trợ của PGS. TS. Hồ Thị Hiền (Trường Đại học Y tế công cộng), cùng cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện dự án. Dự án được thực hiện tại hai tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc từ 3 đến 5 năm.

 

Một số hình ảnh về hội thảo

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :