Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Nghiên cứu - Danh mục các nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (Từ 1/2016 đến 12/2019)

Danh mục các nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (Từ 1/2016 đến 12/2019)

 

 1. Tên dự án: Dự báo tác động của việc điều chỉnh mức đóng phí bảo hiểm y tế đối với cân đối thu-chi Quỹ Bảo hiểm y tế.
 • Đơn vị tài trợ: Ngân Hàng phát triển châu Á (ADB) thông qua Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế.
 • Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế.
 • Thời gian thực hiện: 09/2018 – 02/2019.
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên dự án: Hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân cho người cao tuổi tại Việt Nam: khoảng trống và cơ hội.
 • Đơn vị tài trợ: Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế - HelpAge International.
 • Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Thời gian thực hiện: 09/2018 – 02/2019.
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 1. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam
 • Đơn vị tài trợ: National Institutes of Health (NIH)
 • Đơn vị phối hợp: National Institutes of Health (NIH)
 • Thời gian triển khai: 31/8/2018-30/5/2019
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án:Nghiên cứu trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam
 • Đơn vị tài trợ: National Institutes of Health (NIH)
 • Đơn vị phối hợp: National Institutes of Health (NIH)
 • Thời gian triển khai: 25/4/2019-30/5/2020
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án: Khảo sát ban đầu của nghiên cứu theo dõi dọc về “Tác động sức khỏe, kinh tế và xã hội của việc tăng thuế và giá bán thuốc lá ở Việt Nam”
 • Đơn vị tài trợ: The Union
 • Đơn vị phối hợp: The Union
 • Thời gian triển khai: 8/2018-1/2019
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án:Ứng dụng điện thoại di động trong hỗ trợ bỏ thuốc lá ở Việt Nam giai đoạn II
 • Đơn vị tài trợ: National Institutes of Health (NIH)
 • Đơn vị phối hợp: Georgia State University
 • Thời gian triển khai: 1/7/2018-31/3/2019
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án:Ứng dụng điện thoại di động trong hỗ trợ bỏ thuốc lá ở Việt Nam giai đoạn III
 • Đơn vị tài trợ: National Institutes of Health (NIH)
 • Đơn vị phối hợp: Georgia State University
 • Thời gian triển khai: 25/4/2019-30/12/2021
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án: Đánh giá cuối kỳ - Dự án "Cộng đồng vì trái tim khỏe" tại Hồ Chí Minh năm 2017-2018: Cấu phần định tính
 • Đơn vị tài trợ: Novartis
 • Đơn vị phối hợp: Novartis
 • Thời gian triển khai: 11/2017-12/2019
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án:Đánh giá cuối kỳ - Dự án "Cộng đồng vì trái tim khỏe" tại Hồ Chí Minh năm 2017-2018: Cấu phần điều tra cộng đồng
 • Đơn vị tài trợ: Novartis
 • Đơn vị phối hợp: Novartis
  Thời gian triển khai: 11/2017-12/2019
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây.

 

 1. Tên đề tài/dự án: Đánh giá cuối kỳ - Dự án "Cộng đồng vì trái tim khỏe" tại Hồ Chí Minh năm 2017-2018: Cấu phần hệ thóng y tế
 • Đơn vị tài trợ: Novartis
 • Đơn vị phối hợp: Novartis
  Thời gian triển khai: 11/2017-12/2019
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án: Đánh giá cuối kỳ - Dự án "Cộng đồng vì trái tim khỏe" tại Hồ Chí Minh năm 2017-2018: Cấu phần Quasi
 • Đơn vị tài trợ: Novartis
 • Đơn vị phối hợp: Novartis
 • Thời gian triển khai: 11/2017-12/2019
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên dự án: Đánh giá chi phí và chi phí hiệu quả các can thiệp phòng chống tác hại thuốc lá.
 • Đơn vị tài trợ: Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá – Vietnam Steering Committee on Smoking and Health (VINACOSH).
 • Đơn vị phối hợp: Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá – Vietnam Steering Committee on Smoking and Health (VINACOSH).
 • Thời gian thực hiện: 06/2018 – 12/2018.
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 1. Tên dự án: Đánh giá mức sẵn sàng chi trả cho một năm sống khỏe mạnh tăng thêm ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa.
 • Đơn vị tài trợ: AstraZeneca
 • Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế, Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian thực hiện: 06/2018 – 12/2018.
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật).

 

 1. Tên dự án: Nghiên cứu chi phí về mức độ bao phủ chính sách bảo hiểm y tế cho các bệnh về mắt ở trẻ em.
 • Đơn vị tài trợ: Tổ chức Orbis Việt Nam.
 • Đơn vị phối hợp: Bệnh viện Mắt Trung Ương, Bệnh viện Mắt các tỉnh/thành phố Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Cần Thơ, Hồ Chí Minh. Một số bệnh viện huyện trực thuộc các tỉnh Phú Thọ, Cần Thơ, Huế.
 • Thời gian thực hiện: 01/2018 – 09/2018.
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật).

 

 1. Tên dự án: Nghiên cứu các bệnh về mắt ở trẻ em và mức độ bao phủ của chính sách bảo hiểm y tế. 
 • Đơn vị tài trợ: Tổ chức Orbis Việt Nam.
 • Đơn vị phối hợp: Sở Y tế các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Đăk Lăk, Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Hồ Chí Minh và một số bệnh viện mắt trực thuộc.
 • Thời gian thực hiện: 01/2018 – 09/2018.
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật).

 

 1. Tên đề tài/dự án: Phân tích chi phí chuẩn bị và thực hiện chương trình tiêm chủng vắc xin uốn ván cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam - giai đoạn 1
 • Đơn vị tài trợ: Think Well
 • Đơn vị phối hợp: Think Well
 • Thời gian triển khai: 12/2017-10/2018
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây

 

 1. Tên đề tài/dự án: Phân tích chi phí chuẩn bị và thực hiện chương trình tiêm chủng vắc xin uốn ván cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam - giai đoạn 2
 • Đơn vị tài trợ: Think Well
 • Đơn vị phối hợp: Think Well
 • Thời gian triển khai: 12/2017-10/2018
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án: Ứng dụng điện thoại di động trong hỗ trợ bỏ thuốc lá ở Việt Nam giai đoạn I
 • Đơn vị tài trợ: National Institutes of Health (NIH)
 • Đơn vị phối hợp: Georgia State University
 • Thời gian triển khai: 1/9/2017-31/8/2018
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây

 

 1. Tên đề tài/dự án: Phân tích chính sách và môi trường quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm và xác định những lựa chọn chính sách tiềm năng
 • Nhà tài trợ: UCL
 • Đối tác quốc tế: UCL
 • Thời gian triển khai: 1/11/2017-30/11/2018
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây

 

 1. Tên đề tài/dự án: Đánh giá EQ-5D-5L tại Việt Nam/ An EQ-5D-5L value set for the Vietnam population
 • Đơn vị tài trợ: Quỹ Nghiên cứu Euroqol
 • Đơn vị phối hợp: Quỹ Nghiên cứu Euroqol; Umea University
 • Thời gian triển khai: 11/2017-7/2018
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây

 

 1. Tên đề tài/dự án: Xây dựng mô hình đánh giá tác động sức khỏe của chính sách tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam
 • Đơn vị tài trợ: The Union - Vital Strategies
 • Đơn vị phối hợp: The Union - Vital Strategies
 • Thời gian triển khai: 12/2016-5/2017
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án: Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá qua tin nhắn điện thoại tại Việt Nam
 • Đơn vị tài trợ: Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
 • Đơn vị phối hợp: Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
 • Thời gian triển khai: 1/9/2017-30/11/2017
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên dự án: Điều tra nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc lá thông qua tin nhắn điện thoại.
 • Đơn vị tài trợ: Tổ chức Y tế thế giới – World Health Organization (WHO).
 • Đơn vị phối hợp: Sở Y tế các tỉnh/thành phố Hà Nam, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam, Trung tâm Y tế huyện Bình Lục – Hà Nam, Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình – Đồng Tháp, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức – Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.
 • Thời gian thực hiện: 07/2017 – 11/2017.
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây

 

 1. Tên dự án: Nghiên cứu thực trạng sức khỏe răng miệng ở Việt Nam, năm 2015.
 • Đơn vị tài trợ: Viện Răng hàm mặt Trung ương.
 • Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Thời gian thực hiện: 07/2017 – 08/2017.
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 1. Tên đề tài/dự án:Khảo sát công bằng đô thị: Ghi nhận và sử dụng số liệu cần thiết để đáp ứng với các bệnh không lây nhiễm ít được chú trọng tại khu vực thành thị
 • Đơn vị tài trợ: Medical Research Council
 • Đơn vị phối hợp: Leeds University; Centre for Injury Prevention and Research Bangladesh; ARK Foundation Bangladesh; Health Research and Social Development - HERD International - Nepal; Health Research and Social Development - HERD International
 • Thời gian triển khai: 2017-2019
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây.

 

 1. Tên đề tài/dự án: Sinh kế, tình trạng sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế cho những người thu lượm rác tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam
 • Đơn vị tài trợ: The Equity Initiative
 • Đơn vị phối hợp: The Equity Initiative
 • Thời gian triển khai: 7/7/2017-31/12/2017
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án: Điều tra một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017
 • Đơn vị tài trợ: Seoul National University
 • Đơn vị phối hợp: Seoul National University
 • Thời gian triển khai: 1/9/2017-31/12/2017
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây.

 

 1. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu Thực trạng Hệ thống bảo trợ xã hội cho người khuyết tật tại Việt Nam
 • Đơn vị tài trợ: London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • Đơn vị phối hợp: London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • Thời gian triển khai: 2/5/2016-30/11/2018
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: (hiện đang được cập nhật)

 

 1. Tên đề tài/dự án: Tiếp cận và quyết định sử dụng dịch vụ chẩn đoán và điều trị ung thư vú
 • Đơn vị tài trợ: Global Challenge Research Fund {GCRF)
 • Đơn vị phối hợp: Queen's University Belfast
 • Thời gian triển khai: 1/6/2017-31/5/2018
 • Link tới tin tức, hình ảnh về dự án này: tại đây.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :