Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020"

Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020"

Tên hội thảo:

Chia sẻ thông tin kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 và xác định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

 

Mục tiêu hội thảo:

  • Chia sẻ kết quả nghiên cứu “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020”.
  • Chia sẻ kết quả nghiên cứu “Xác định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”.
  • Tham vấn ý kiến về chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế.

 

Thời gian và địa điểm:

TP. Hồ Chí Minh: Ngày 04/06/2019, Khách sạn T78

Hà Nội: Ngày 05/06/2019, Khách sạn Khăn quàng đỏ

 

Thành phần tham dự:

Tham gia hội thảo bao gồm đại biểu đến từ các Vụ, Cục, các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội một số tỉnh/thành phố và nhiều cơ quan quản lý có liên quan khác.

 

Nội dung hội thảo:

Hội thảo đưa ra kết quả và đánh giá việc thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân kể từ năm 2012 đến nay; đề xuất một số biện pháp khả thi trong thời gian tới để đạt được bảo hiểm y tế toàn dân. Ngoài ra, hội thảo cũng báo cáo kết quả thu, chi quỹ Bảo hiểm y tế trong các năm gần đây. Ước tính, năm 2017, quỹ Bảo hiểm y tế bội chi khoảng 8.353 tỷ đồng.

Tại hội thảo, các nhà quản lý và hoạch định chính sách đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm tìm hướng giải quyết nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế một cách bền vững, hiệu quả, cũng như đảm bảo cân đối thu-chi quỹ Bảo hiểm y tế trong thời gian tới.

PGS.TS Hoàng Văn Minh – Phó hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng đã tham gia và trình bày tại hội thảo lần này.

 

Chương trình hội thảo:

Chương trình hội thảo được xem tại đây.

 

Một số hình ảnh về hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :