Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Hội thảo chia sẻ kết quả NC “Những giải pháp cơ bản, cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS nước ta hiện nay”

Hội thảo chia sẻ kết quả NC “Những giải pháp cơ bản, cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS nước ta hiện nay”

 

 

Tên hội thảo:

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu đề tài cấp quốc gia “Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay”: Các báo cáo nghiên cứu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung; vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

 

Thời gian: 

 • Ngày 16/06/2020: Báo cáo vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 • Ngày 19/06/2020: Báo cáo vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; Báo cáo vùng Tây Nguyên
 • Ngày 25/06/2020: Báo cáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

Địa điểm: 

 • Thái Nguyên: Báo cáo vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 • Đà Nẵng: Báo cáo vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; Báo cáo vùng Tây Nguyên
 • Cần Thơ: Báo cáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

Mục tiêu: 

 • Chia sẻ kết quả nghiên cứu đề tài cấp quốc gia “Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay”: nội dung các báo cáo nghiên cứu vùng
 • Tiếp nhận ý kiến, góp ý về nội dung báo cáo nghiên cứu từ các đại biểu địa phương thuộc các tỉnh thuộc vùng nghiên cứu
 • Làm rõ ý các nội dung nghiên cứu được báo cáo

 

Người trình bày:

 • ThS. Nguyễn Mai Hường: Báo cáo vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 • ThS. Nguyễn Bảo Ngọc: Báo cáo vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
 • ThS. Trần Tuấn Anh: Báo cáo vùng Tây Nguyên
 • BS. Hoàng Hồng Hạnh: Báo cáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

Thành phần tham gia hội thảo:

 • Đại diện các Sở y tế của các tỉnh tham gia nghiên cứu
 • Đại diện Ban Dân tộc các tỉnh thành tham gia nghiên cứu
 • Các báo cáo viên từ Trường Đại học Y tế công cộng

 

Chương trình hội thảo:

(sẽ được bổ sung sau)

 

Một số hình ảnh chụp tại các hội thảo liên quan:

 

 

Chia sẻ kết quả đề tài  "Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS nước ta hiện nay":

Báo cáo nghiên cứu vùng Trung du và miền núi phía Bắc

 

 

 

Chia sẻ kết quả đề tài  "Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS nước ta hiện nay": 

Báo cáo vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

 

 

 

Chia sẻ kết quả đề tài  "Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS nước ta hiện nay": 

Báo cáo vùng Tây Nguyên

 

 

Chia sẻ kết quả đề tài  "Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS nước ta hiện nay": 

Báo cáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :