• |

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

GS.TS Hoàng Văn Minh

Giám đốc

hvm@huph.edu.vn

PGS.TS Kim Bảo Giang

Chuyên gia cao cấp

kimbaogiang@hmu.edu.vn

 

PGS.TS Phạm Huy Tuấn Kiệt

Chuyên gia cao cấp

phamhuytuankiet@hmu.edu.vn

 

TS Nguyễn Thị Bình An

Chuyên gia cao cấp

binhan516@gmail.com

 

BS. Khương Quỳnh Long

Nghiên cứu viên

kql@huph.edu.vn

ThS. Vũ Quỳnh Mai

Nghiên cứu viên

vqm@huph.edu.vn

 
 
Nghiên cứu viên
 
ttn2@huph.edu.vn


ThS. Đỗ Văn Vượng

Nghiên cứu viên

dvv@huph.edu.vn

ThS. Bs. Bùi Phương Linh

Nghiên cứu viên

bpl@huph.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

Nghiên cứu viên

nbn@huph.edu.vn

 

ThS. Trần Tuấn Anh

Nghiên cứu viên

tta@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Thùy Duyên

Nghiên cứu viên

ntd@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Nghiên cứu viên

ntnp@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Vân

Trợ lý nghiên cứu

tbp@huph.edu.vn

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Nghiên cứu viên

ttpt@huph.edu.vn

ThS. Phan Văn Cần

Nghiên cứu viên

pvc3@huph.edu.vn

CN. Hoàng Thảo Anh

Trợ lý nghiên cứu

hta@huph.edu.vn

BS. Hoàng Hồng Hạnh

Nghiên cứu viên

hhh@huph.edu.vn

BS. Trần Thi Phụng

Nghiên cứu viên

ttp1@huph.edu.vn

BS. Ong Phúc Thịnh

Nghiên cứu viên

opt@huph.edu.vn

CN. Hoàng Ngọc Anh

Nghiên cứu viên

htna@huph.edu.vn

   

CN. Hoàng Mạnh Thắng

Trợ lý nghiên cứu

hmt@huph.edu.vn

CN. Trần Bích Phương

Trợ lý nghiên cứu

tbp@huph.edu.vn

 

Chủ đề :

nghiên cứu