• |

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

PGS.TS Hoàng Văn Minh

Giám đốc

hvm@huph.edu.vn

PGS.TS Kim Bảo Giang

Chuyên gia cao cấp

kimbaogiang@hmu.edu.vn

 

PGS.TS Phạm Huy Tuấn Kiệt

Chuyên gia cao cấp

phamhuytuankiet@hmu.edu.vn

 

ThS. Vũ Quỳnh Mai

Nghiên cứu viên

vqm@huph.edu.vn

 
 
Nghiên cứu viên
 
ttn2@huph.edu.vn


ThS. Đỗ Văn Vượng

Nghiên cứu viên

dvv@huph.edu.vn

ThS. Bs. Bùi Phương Linh

Nghiên cứu viên

bpl@huph.edu.vn


BS. Lê Minh Đạt

Nghiên cứu viên

lmd@huph.edu.vn

 

ThS. Trần Tuấn Anh

Nghiên cứu viên

tta@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Bảo Ngọc

Nghiên cứu viên

nbn@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Thùy Duyên

Nghiên cứu viên

ntd@huph.edu.vn


ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Nghiên cứu viên

nttt4@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Nghiên cứu viên

ntnp@huph.edu.vn

   

CN. Hoàng Mạnh Thắng

Trợ lý nghiên cứu

hmt@huph.edu.vn

CN. Trần Bích Phương

Trợ lý nghiên cứu

tbp@huph.edu.vn

CN. Phạm Hương Giang

Trợ lý nghiên cứu

phg@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Vân

Trợ lý nghiên cứu

tbp@huph.edu.vn

Chủ đề :

nghiên cứu