Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Ấn phẩm

Xuất bản khoa học quốc tế "Access to social protection among people with disabilities: Evidence from Viet Nam"

Although people with disabilities are frequently targeted as key beneficiaries of social protection, little is known on their access to existing programmes. This study uses mixed methods to explore participation in disabilitytargeted and non-targeted social protection programmes in Viet Nam, particularly in the district of Cam Le. In this district, social assistance and health insurance coverage among people with disabilities was 53 per cent and 96 per cent respectively. However, few accessed em.

Xuất bản khoa học quốc tế "Strengthening breast cancer services in Vietnam: a mixed-methods study"

Background: Incidence of breast cancer has increased in Vietnam over the past two decades, but little data exists to inform policy and planning. This study examined the organization and delivery of breast cancer services in Vietnam in order to address the lack of data on detection, diagnosis and treatment   .

Trường Đại học Y tế công cộng giới thiệu "THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM"

Đây là kết quả của nghiên cứu xây dựng thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống đầu tiên tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017-2018 bởi nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Umea, Thụy Điển. Nghiên cứu được thực hiện theo quy định, tiêu chuẩn và dưới sự giám sát của các chuyên gia của Euroqol. Kết quả nghi.

Xuất bản khoa học quốc tế "Readiness, Availability and Utilization of Rural Vietnamese Health Facilities for Community Based ..."

Mục tiêu: đánh giá tính sẵn sàng, tính sẵn có và mức độ sử dụng dịch vụ của các bệnh không lây nhiễm (NCD) tại các trạm y tế xã khu vực nông thôn ở 3 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc Việt Nam. .

Xuất bản khoa học quốc tế mới của CPHS "Potential health impacts of increasing the cigarette tax in Viet Nam"

Mục tiêu: đánh giá tác động sức khỏe của các mức thuế thuốc lá khác nhau bằng cách ước tính tác động lên việc giảm tiêu thụ thuốc lá và tử vong do hút thuốc. .

Mời nộp bài cho số báo quốc tế đặc biệt “Cancers in Vietnam: Burden and Control Efforts” tại tạp chí CANCER CONTROL

Trường Đại học Y tế công cộng, Viện K Trung ương và Viện Nghiên cứu Ung thư trân trọng kính mời các nhà khoa học nộp bài cho số báo khoa học quốc tế đặc biệt “Cancers in Vietnam: Burden and Control Efforts” tại tạp chí CANCER CONTROL (2017 Impact Factor: 2.009, 5-Year Impact Factor: 2.636, http://journals.sagepub.com/home/ccx).   .

Giới thiệu cuốn tài liệu "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế" - Hướng dẫn thực hành dành cho nghiên cứu viên

Cuốn tài liệu này được viết dựa trên tổng kết và tổng hợp y văn hiện tại cũng như là từ chính kinh nghiệm của chúng tôi, và cuốn tài liệu được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn đọc những khái niệm chính liên quan đến việc viết bài báo khoa học và các phương pháp, cách thức tiến hành để chuẩn bị bài viết khoa học để có thể gửi tới các tạp ch&ia.

Trường ĐH Y tế công cộng giới thiệu cuốn sách "Nghiên cứu triển khai trong y tế: Hướng dẫn thực hành của Tổ chức Y tế Thế giới"

Mục đích chính của cuốn sách này là hỗ trợ phát triển và thúc đẩy nhu cầu về nghiên cứu triển khai theo hướng tập trung vào vấn đề, định hướng hành động và hơn hết là phù hợp với các nhu cầu của hệ thống y tế.  .