• |

Trang chủ - Ấn phẩm

Bài báo "An adaptive model of health system organization and responses helped Vietnam to successfully halt the Covid-19 ...

This commentary shares with the international community how an adaptive model of health system organization and responses helped Vietnam to break transmission of coronavirus .

Bài báo "Reliability and Validity of SARC-F Questionnaire to Assess Sarcopenia Among Vietnamese Geriatric Patients"

Mục tiêu bài báo nhằm xem xét tính tin cậy và tính phù hợp của SARC-F phiên bản tiếng Việt - công cụ sàng lọc sarcopenia ở các bệnh nhân cao tuổi tại Việt Nam .

Các bài báo xuất bản với Tạp chí Journal of Global Health Science của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sức khỏe

Bốn bài báo xuất bản với Tạp chí Journal of Global Health Science do các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng là tác giả đứng đầu .

Bài báo "Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015"

Tiến hành Điều tra các yếu tố rủi ro của bệnh không lây nhiễm nhằm đánh giá 5 yếu tố chính gồm hút thuốc, uống rượu, béo phì, tăng huyết áp và tiểu đường .

Bài báo "Healthcare Workers’ Knowledge and Attitudes Regarding the World Health Organization’s “My 5 Moments for Hand...

In this study, we sought to assess knowledge and attitudes towards the concepts in this initiative, as well as associated factors, among Vietnamese healthcare workers at a general hospital. .

Bài báo "Availability, readiness of communal health services: Results from 2015 VN District, Commune Health Facility Survey"

The network of primary healthcare facilities in Vietnam is countrywide but its capacity is still inadequate. Data from Vietnam Health Facility survey (2015) was used to assess the availability and readiness of three services: maternal and childcare, NCDs, and preventive services by measuring availability of inputs, including basic amenities, equipment, and essential drugs. Among 246 selected CHSs, were the availability rate of medical doctors were 85.4%. The maternal and childcare and some preve.

Bài báo "Identifying costs: The case of refractive error, strabismus, and ptosis amongst children in Vietnam"

Mục tiêu nghiên cứu nhằm ước tính chi phí liên quan đến các bệnh về mắt của trẻ em dưới 16 tuổi tại Việt Nam bao gồm: điều chỉnh tật khúc xạ, phẫu thuật lác/lé, phẫu thuật sụp mi .

Bài báo "Adverse influence of multilevel socioeconomic status on physical activity: results from a national survey in Vietnam"

This study aims to explore associations of individual- and provincial-level socioeconomic status (SES) and the combined interaction among these SES with individual physical activity (PA).   .