• |

Trang chủ - Đào tạo - Tập huấn nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu

Tập huấn nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu

 

Ngày 01 tháng 07 năm 2017, tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ - Trường Đại học Y tế Công cộng đã tổ chức thành công khoá tập huấn "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ của nghiên cứu thuần tập về Yếu tố nguy cơ của một số bệnh không lây nhiễm tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

 

Mục tiêu tập huấn:

Hướng dẫn các cộng tác viên sử dụng phần mềm GPS trong máy tính bảng để:

  • Định vị hộ gia đình (trong danh sách) để thuận lợi cho việc tìm kiếm địa chỉ hộ gia đình trong các vòng điều tra sức khoẻ tiếp theo.
  • Định vị các địa điểm liên quan đến việc mua bán và sử dụng rượu bia, thuốc lá để phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng hút thuốc lá, sử dụng rượu bia của người dân thuộc Chililab. huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

Thành phần tham dự:

Trong buổi tập huấn, Thạc sĩ Lê Tự Hoàng, bộ môn Dịch tễ học - Thống kê thuộc Trường đại học Y tế Công cộng đã hướng dẫn các cộng tác viên cách sử dụng phần mềm GPS trong máy tính bảng để ghi lại toạ độ của hộ gia đình và các địa điểm liên quan đến việc mua bán và sử dụng thuốc lá, rượu bia của người dân tại Chililab, Chí Linh, Hải Dương. Có 17 cộng tác viên đến từ 7 xã/ phường của Chililab tham gia hoạt động này.

 

Thông tin liên hệ:

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Thạc sĩ Lê Tự Hoàng theo địa chỉ email:lth2@huph.edu.vn