• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện

Hội thảo "Quản lý hiệu quả chi phí bệnh đái tháo đường dưới góc nhìn kinh tế y tế"

Mục tiêu nhằm chia sẻ thông tin đa chiều về gánh nặng bệnh đái tháo đường và thực trạng tại Việt Nam; thảo luận về các công cụ kinh tế y tế và các kinh nghiệm quốc tế về lựa chọn thuốc điều trị đái tháo đường với chi phí hiệu quả.  .

Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020"

Chia sẻ kết quả nghiên cứu “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020”; "Xác định mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”; Tham vấn ý kiến về chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế. .

Hội nghị “Cập nhật về corticosteroids, toàn cảnh từ những bằng chứng mới nhất”

Mục tiêu hội nghị nhằm tạo một diễn đàn để các cán bộ y tế có thể tiếp cận với những kiến thức mới nhất đồng thời chia sẻ kinh  nghiệm điều trị liên quan đến corticosteroid,   .

Thu thập số liệu cho hoạt động xây dựng tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tại Việt Nam”

Khảo sát tình hình thực hiện đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam; Xây dựng tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tại Việt Nam”; Đánh giá khả năng áp dụng của tài liệu “Hướng dẫn chuẩn bị và đánh giá Báo cáo phân tích kinh tế dược tạ.

Thu thập số liệu cho nghiên cứu “Dự báo tác động của việc điều chỉnh mức thu đóng phí Bảo hiểm y tế đối với cân đối thu chi Quỹ Bảo hiểm y tế”

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tính khả thi và dự báo tác động của việc điều chỉnh mức đóng phí Bảo hiểm y tế với cân đối thu-chi quỹ Bảo hiểm y tế .

Hội thảo “Bằng chứng chi phí chương trình tiêm chủng trong ban hành chính sách và thực tiễn” tại Dubai (UAE)

Mục tiêu của hội thảo là chia sẻ, trình bày các kết quả của các nghiên cứu chi phí thuộc mạng lưới hành động vì chi phí tiêm chủng (Immunization Costing Action Network – ICAN) và kế hoạch truyền thông và chia sẻ các kết quả nghiên cứu này.    .

Hội thảo tham vấn chính sách bảo hiểm y tế cho các dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em, Hà Nội, ngày 25/3/2019

Mục tiêu hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về các tác động, rào cản trong tiếp cận dịch vụ cũng như chi phí khám và điều trị các bệnh mắt trẻ em; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của nước ngoài về các giá trị mang lại khi đầu tư cho chương trình phòng chống mù lòa ở trẻ em; tham vấn ý kiến về chính sách bảo hiểm y tế cho khám và điều trị các .

Chuyến thăm hữu nghị của đoàn đại biểu Việt Nam đến trường Đại học Queen Belfast, Vương quốc Anh

Hội thảo nhằm củng cố và đẩy mạnh việc hợp tác nghiên cứu giữa 2 trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Queen Belfast nói riêng và giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nói chung. .