Tin tức & sự kiện Center for Population Health Sciences
  • |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện

Chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Mục đích của chuyến công tác là thảo luận và phát triển hợp tác về đào tạo và nghiên cứu hệ thống y tế, hướng tới cải thiện chất lượng đào tạo sau đại học, nghiên cứu y tế công cộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt nam.   .

Tuyển dụng Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, trường Đại học Y tế công cộng

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe – Trường Đại học Y tế công cộng là trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa ngành trong lĩnh vực y tế công cộng. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Trung tâm bao gồm: Nghiên cứu hệ thống y tế, kinh tế y tế, công bằng sức khỏe, các bệnh mãn tính không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ, phòng chống tác.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe trường Đại học Y tế công cộng tổ chức chuyến đi retreat tại Mai Châu, Hòa Bình

Chuyến đi giúp mọi người được nghỉ ngơi, cùng nhau tham gia các hoạt động, trò chơi tập thể, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức hữu ích, cũng như tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó trong công việc .

Dự án nghiên cứu về “Phân tích chính sách và môi trường quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm (NCD)..."

Cuộc họp lần này nhằm mục đích cập nhật với chuyên gia về các kết quả phân tích nội dung chính sách trong năm đầu của dự án và thảo luận để chuẩn bị cho giai đoạn phân tích quá trình chính sách tiếp theo. .

Sinh hoạt khoa học “Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế” tại trường Đại học Y tế công cộng.

Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về một số vấn đề quan trọng liên quan đến “Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế” để giúp các nhà nghiên cứu có các định hướng xuất bản trong tương lai.   .

Hội thảo triển khai hoạt động dự án “Tăng cường Hệ thống Y tế” trong năm 2018 tại trường Đại học Y tế công cộng.

Hội thảo nhằm thảo luận và thống nhất các hoạt động dự án sẽ triển khai trong năm 2018; rà soát và thảo luận tiến độ xuất bản các bài báo khoa học từ nguồn dữ liệu của dự án   .

Hội thảo tập huấn liên trường về mô hình đa tầng, tháng 05/2018 tại Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Hội thảo có mục tiêu gồm trình bày các kết quả nghiên cứu dựa trên kỹ thuật phân tích theo mô hình đa tầng và hoàn thiện phần kết quả của các bài báo nhằm đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế .

Hội thảo tập huấn “Phương pháp nghiên cứu can thiệp", tháng 05/2018 tại trường Đại học Y tế công cộng.

Hội thảo nhằm thảo luận và thống nhất về một số vấn đề quan trọng liên quan đến “Phương pháp nghiên cứu can thiệp” để  phát triển thành mục lục sách “Phương pháp thiết kế và phân tích số liệu nghiên cứu can thiệp”. .