• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng

Trung tâm cần tuyển 01 Nghiên cứu viên để tham gia các nghiên cứu của Trung tâm. .

Hội thảo tham vấn chính sách bảo hiểm y tế cho các dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em, Hà Nội, ngày 25/3/2019

Mục tiêu hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về các tác động, rào cản trong tiếp cận dịch vụ cũng như chi phí khám và điều trị các bệnh mắt trẻ em; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của nước ngoài về các giá trị mang lại khi đầu tư cho chương trình phòng chống mù lòa ở trẻ em; tham vấn ý kiến về chính sách bảo hiểm y tế cho khám và điều trị các .

Chuyến thăm hữu nghị của đoàn đại biểu Việt Nam đến trường Đại học Queen Belfast, Vương quốc Anh

Hội thảo nhằm củng cố và đẩy mạnh việc hợp tác nghiên cứu giữa 2 trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Queen Belfast nói riêng và giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nói chung. .

Chuyến công tác của Nhóm nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe tại trường University College London, Anh

Cuộc họp lần này nhằm mục đích tăng cường năng lực phân tích dữ liệu của nghiên cứu định tính bằng phần mềm Nvivo, đồng thời thảo luận với chuyên gia về các kết quả phân tích nội dung và chu trình chính sách của mỗi quốc gia tham gia dự án. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:    .

Hội thảo tập huấn phân tích thuộc nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”

Hội thảo nhằm mục tiêu: bước đầu phân tích dữ liệu chi phí thu thập được tại các trạm y tế, trung tâm y tế tuyến quận/huyện, các dữ liệu chi phí tại tuyến tỉnh/thành phố, tuyến khu vực và quốc gia phục vụ cho nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”. Nghiên cứu là 1 phần của dự án Immunization Costing Action Network (ICAN) thực h.

Hội thảo kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, tổ chức tại khách sạn Fortuna.

Trình bày và thảo luận các vấn đề quan trọng (chính sách, hướng dẫn, phương pháp…) có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại và trong tương lai; chia sẻ kết quả của các nghiên cứu, đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam; tăng cường kết nối và phát .

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao trường Đại học Georgia State, Mỹ tại trường Đại học Y tế công cộng.

Giới thiệu về quá trình hình thành, mục tiêu và sứ mệnh của trường Đại học Y tế công cộng tại Việt Nam, cũng như sự phối hợp hợp tác giữa hai trường Đại học Georgia State và Đại học Y tế công cộng trong trong thời gian sắp tới.  .

Hội thảo "Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam 2018" do Trường Đại học Y tế công cộng và Vụ Bảo hiểm Y tế tổ chức.

Mục tiêu hội thảo: trình bày và thảo luận các vấn đề quan trọng (chính sách, hướng dẫn, phương pháp…) có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại và trong tương lai; chia sẻ kết quả của các nghiên cứu, đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam; tăng cường kết n.