Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L)

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L)

 

Đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt là phương pháp phân tích chi phí-hiệu quả, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ưu tiên và định hướng quá trình phân bổ nguồn lực y tế tại Việt Nam. Ngày 31/08/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5315/QĐ-BYT về “Nguyên tắc tiêu chí xây dựng Danh mục kèm theo Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế” trong đó có đề cập đến việc sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong việc khuyến cáo bổ sung thuốc mới vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế. 

 

Để thực hiện các đánh giá công nghệ y tế (đặc biệt là phương pháp phân tích chi phí-hiệu quả), cần có số liệu về CHI PHÍ và số liệu về HIỆU QUẢ của các công nghệ y tế (can thiệp y tế). HIỆU QUẢ của các công nghệ y tế (can thiệp y tế) thường được đo dưới dạng QALY (Số năm sống được điều chỉnh theo chất lượng hay số năm sống hoàn toàn khỏe mạnh) tăng thêm. QALY được đo lường dựa trên hệ số (mức độ) chất lượng cuộc sống của từng cá nhân. Công cụ đo lường hệ số (mức độ) chất lượng cuộc sống phổ biến nhất hiện nay trên thế giới là bộ câu hỏi EQ5D do Hiệp hội khoa học Châu Âu (The EuroQol Research Foundation) xây dựng  (https://euroqol.org/euroqol/). 

 

Đây là nghiên cứu xây dựng thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống đầu tiên tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017-2018 bởi nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Umea, Thụy Điển. Nghiên cứu được thực hiện theo quy định, tiêu chuẩn và dưới sự giám sát của các chuyên gia của Euroqol. Kết quả nghiên cứu và thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam đã được Euroqol phê chuẩn. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu, đánh giá chất lượng cuộc sống cũng như các đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam.

 

Bài báo: An EQ-5D-5L Value Set for Vietnam

 

Lưu ý:

  1. Bản quyền bộ câu hỏi thuộc về The EuroQol Research Foundation, nhà khoa học vui lòng đăng ký, trước khi sử dụng bộ câu hỏi tại đây.
  2. Bản quyền bài báo và hướng dẫn cách tính điểm EQ-5D-5L thuộc về nhóm tác giả, nhà khoa học vui lòng trích dẫn đầy đủ khi sử dụng. Gợi ý trích dẫn: Mai, V.Q., Sun, S., Minh, H.V. et al. An EQ-5D-5L Value Set for Vietnam. Qual Life Res (2020). https://doi.org/10.1007/s11136-020-02469-7.

 

THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM (SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ EQ-5D-5L)

BẢNG CÂU HỎI VỀ SỨC KHỎE - PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng