Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu

Đánh giá tính khả thi, sự sẵn có, khả năng tiếp cận của ứng dụng y tế trên ĐTDD (m-Health) trong hỗ trợ phòng ngừa, điều trị, quản lý các bệnh NCDs

Xác định tính khả thi, sự chấp nhận và khả năng chi trả cho các ứng dụng y tế trên điện thoại di động (mHealth) trong việc hỗ trợ phòng ngừa, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm; .

Phân tích chi phí hiệu quả của vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung sử dụng phương pháp đánh giá nhanh (PRIME)

Thực hiện tại 3 vùng ở Việt Nam: Hà Nội và Hà Nam (miền Bắc), Thừa Thiên Huế (miền Trung), và Tp Hồ Chí Minh (miền Nam).  .

Nghiên cứu "Hệ thống tài chính y tế tại Việt Nam: Tổng quan tài liệu" thực hiện năm 2015

Mô tả thực trạng tài chính y tế ở Việt Nam theo các chính sách và khung luật pháp, các nguồn ngân sách và chi tiêu y tế cũng như các vấn đề liên quan đến tính công bằng sức khỏe .

Nhóm yếu thế và vấn đề chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại Việt Nam: kết quả từ khảo sát MICS 2000, 2006, 2011

Bài báo này mô tả mô hình của sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và phân tích mối liên hệ giữa bất bình đẳng và các nhóm yếu thế về kinh tế xã hội đối với phụ nữ ở Việt Nam. .

Xu hướng bất bình đẳng về các yếu tố kinh tế xã hội ở trẻ suy dinh dưỡng tại Việt Nam: kết quả từ khảo sát MICS 2000-2011

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các xu hướng, các yếu tố góp phần, và những thay đổi trong sự bất bình đẳng cho trẻ suy dinh dưỡng dưới năm tuổi ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2011. .

Xây dựng cuốn sách “Khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử dụng trong các nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng”

Mục tiêu: Hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên trong việc tra cứu ý nghĩa của các khái niệm và thuật ngữ thường dùng trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng; Là cơ sở để các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên thống nhất về cách hiểu và cách sử dụng các khái niệm và.