• |

Trang chủ - Nghiên cứu

Nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân Chí Linh, Hải Dương năm 2016"

Trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016, Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng - Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan"  tại địa bàn 7 xã/phường Chililab, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. .

Nghiên cứu "Thực trạng hệ thống bảo trợ xã hội cho người khuyết tật tại Việt Nam"

Để xác định và hệ thống các trường hợp tiêu biểu về bảo trợ xã hội cho người khuyết tật cho các nghiên cứu tiếp theo, đồng thời cung cấp cơ sở để xây dựng các văn bản hướng dẫn sau này .

Nghiên cứu "Phân tích tình trạng bao phủ của bảo hiểm y tế đối với người nông dân trồng mía tại Việt Nam"

Tìm hiểu nhận thức của người nông dân trồng mía về bảo hiểm y tế và những lợi ích mà bảo hiểm mang lại. .

Nghiên cứu điều tra cộng đồng tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, thực hiện năm 2016

Phân tích mối quan hệ giữa tình trạng sức khỏe và các yếu tố xã hội về sức khỏe tại địa bàn nghiên cứu . .

Đánh giá tính khả thi, sự sẵn có, khả năng tiếp cận của ứng dụng y tế trên ĐTDD (m-Health) trong hỗ trợ phòng ngừa, điều trị, quản lý các bệnh NCDs

Xác định tính khả thi, sự chấp nhận và khả năng chi trả cho các ứng dụng y tế trên điện thoại di động (mHealth) trong việc hỗ trợ phòng ngừa, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm; .

Phân tích chi phí hiệu quả của vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung sử dụng phương pháp đánh giá nhanh (PRIME)

Thực hiện tại 3 vùng ở Việt Nam: Hà Nội và Hà Nam (miền Bắc), Thừa Thiên Huế (miền Trung), và Tp Hồ Chí Minh (miền Nam).  .

Nghiên cứu "Hệ thống tài chính y tế tại Việt Nam: Tổng quan tài liệu" thực hiện năm 2015

Mô tả thực trạng tài chính y tế ở Việt Nam theo các chính sách và khung luật pháp, các nguồn ngân sách và chi tiêu y tế cũng như các vấn đề liên quan đến tính công bằng sức khỏe .

Nhóm yếu thế và vấn đề chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại Việt Nam: kết quả từ khảo sát MICS 2000, 2006, 2011

Bài báo này mô tả mô hình của sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và phân tích mối liên hệ giữa bất bình đẳng và các nhóm yếu thế về kinh tế xã hội đối với phụ nữ ở Việt Nam. .