• |

Tin tức & sự kiện

Hội thảo Nghiên cứu thực trạng hệ thống bảo trợ xã hội cho người khuyết tật tại Việt Nam

Ngày 15/03/2017, tại khách sạn Fortuna (Hà Nội),  Trung tâm Nghiên cứu khoa học sức khỏe (CPHS)- Trường Đại học Y tế công cộng, phối hợp với Trường Đại học Y học Nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London (Anh) đã tổ chức hội thảo Nghiên cứu thực trạng hệ thống bảo trợ xã hội cho người khuyết tậ ...

Ấn phẩm

Health and social determinants of health in Vietnam: local evidence and international implications

Ấn phẩm này là một phần của Phụ trương "Sức khỏe và các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tại Việt Nam: Bằng chứng trong nước và hàm ý chính sách quôc tế”. Được xuất bản tên Tạp chí International Journal of Public Health, số tháng 2/2017 ...