Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu

Nghiên cứu giả thực nghiệm trên bệnh nhân tăng huyết áp trong dự án Cộng đồng vì Trái tim khỏe, thành phố Hồ Chí Minh (CH2)

Đánh giá ảnh hưởng của dự án CH2 lên bệnh nhân tăng huyết áp ở các quận được can thiệp   .

Dự án nghiên cứu về “Phân tích chính sách và môi trường quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm (NCD)"

Cuộc họp lần này nhằm mục đích cập nhật với chuyên gia về các kết quả phân tích nội dung chính sách trong năm đầu của dự án và thảo luận để chuẩn bị cho giai đoạn phân tích quá trình chính sách tiếp theo. .

Hội thảo triển khai hoạt động dự án “Tăng cường Hệ thống Y tế” trong năm 2018 tại trường Đại học Y tế công cộng

Hội thảo nhằm thảo luận và thống nhất các hoạt động dự án sẽ triển khai trong năm 2018; rà soát và thảo luận tiến độ xuất bản các bài báo khoa học từ nguồn dữ liệu của dự án.   .

Thu thập số liệu nghiên cứu “Ứng dụng điện thoại di động trong hỗ trợ bỏ thuốc lá ở Việt Nam”

Nghiên cứu có mục tiêu xây dựng và củng cố khả năng phát triển và chia sẻ các can thiệp phù hợp về mặt văn hóa và dựa trên bằng chứng về việc cai nghiện thuốc lá qua hình thức tin nhắn di động tại Việt Nam.  .

Thu thập số liệu cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam”

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xây dựng bộ giá trị của người Việt Nam về một số tình trạng sức khoẻ thường gặp dựa theo thang đo EQ-5D-5L. .

Tập huấn điều tra viên cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam” tại trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm hướng dẫn các điều tra viên sử dụng được bộ công cụ điều tra (Điều tra viên sử dụng máy tính và phần mềm ngoại tuyến của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol để đăng ký và phỏng vấn đối tượng. Các dữ liệu sẽ được cập nhật trực tiếp lên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol). .

Thu thập số liệu nghiên cứu "Điều tra nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc lá thông qua tin nhắn điện thoại” tại Đồng Tháp

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu tính khả thi, mức độ sẵn sàng chi trả và khả năng chi trả dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá sử dụng tin nhắn qua điện thoại cũng như điều chỉnh các mô hình can thiệp để phù hợp với điều kiện Việt Nam. .

Nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng định vị hộ gia đình, yếu tố liên quan tới sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB"

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình, các yếu tố liên quan tới việc sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB, Chí Linh, Hải Dương, 2017". .