• |

Trang chủ - Nghiên cứu

Thu thập số liệu cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam”

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xây dựng bộ giá trị của người Việt Nam về một số tình trạng sức khoẻ thường gặp dựa theo thang đo EQ-5D-5L. .

Tập huấn điều tra viên cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam” tại trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm hướng dẫn các điều tra viên sử dụng được bộ công cụ điều tra (Điều tra viên sử dụng máy tính và phần mềm ngoại tuyến của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol để đăng ký và phỏng vấn đối tượng. Các dữ liệu sẽ được cập nhật trực tiếp lên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol). .

Thu thập số liệu nghiên cứu "Điều tra nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc lá thông qua tin nhắn điện thoại” tại Đồng Tháp

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu tính khả thi, mức độ sẵn sàng chi trả và khả năng chi trả dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá sử dụng tin nhắn qua điện thoại cũng như điều chỉnh các mô hình can thiệp để phù hợp với điều kiện Việt Nam. .

Nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng định vị hộ gia đình, yếu tố liên quan tới sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB"

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình, các yếu tố liên quan tới việc sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB, Chí Linh, Hải Dương, 2017". .

Thu thập số liệu nghiên cứu điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Quốc Oai, Hà Nội

Từ ngày đến 21/08/2017 đến ngày 31/08/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế Công cộng đã tiến hành triển khai đợt thu thập số liệu cho nghiên cứu "Điều tra một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017" tại thị trấn Quốc Oai, Hà Nội bao gồm: Sài Sơn; Yên Sơn; Thị trấn Quốc Oai; Đồng Quang.

Thu thập số liệu nghiên cứu điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Chí Linh, Hải Dương

Từ ngày đến 11/08/2017 đến ngày 19/08/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành triển khai đợt thu thập số liệu cho nghiên cứu "Điều tra một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017" tại 7 xã/phường trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương bao gồ.

Tập huấn nghiên cứu điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2017 tại Quốc Oai, Hà Nội

Ngày 09 tháng 08 năm 2017, tại Trung tâm Y tế thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ - Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức thành công khoá tập huấn "Điều tra một số yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017” cho các cộng tác viên là cán.

Nghiên cứu "Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam"

Số liệu về các dịch vụ liên quan đến ung thư vú tại Việt Nam rất hạn chế. Số liệu hiện có cho thấy việc phát hiện ung thư vú thường có xu hướng muộn, độ tuổi mắc ung thư vú có xu hướng trẻ hóa. Ngoài ra các dịch vụ liên quan đến ung thư vú bị hạn chế bởi nguồn lực và năng lực của cán bộ y tế chưa đủ. .