• |

Trang chủ - Nghiên cứu

Khảo sát về chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân ung thư vú

Mục tiêu nhằm tìm hiểu chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân ung thư vú cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến điểm chất lượng cuộc sống (ví dụ như gánh nặng chi phí điều trị).    .

Thu thập số liệu nghiên cứu về mức sẵn sàng chi trả ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa

Mục tiêu nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng khoa học cho nhà hoạch định chính sách y tế, bảo hiểm y tế nhằm đánh giá khả năng chi trả trên quan điểm bảo hiểm y tế và bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa.   .

Danh mục các nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (Từ 1/2016 đến 12/2019)

Danh mục cập nhật các dự án nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe – Trường Đại học Y tế công cộng (Từ 1/2016 đến 12/2019) .

Hội thảo công bố kết quả dự án "Tìm hiểu về các dịch vụ y tế và xã hội liên quan đến ung thư vú tại Việt Nam"

Mục tiêu của hội thảo nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu chính của dự án nghiên cứu và thu thập ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo. .

Nghiên cứu giả thực nghiệm trên bệnh nhân tăng huyết áp trong dự án Cộng đồng vì Trái tim khỏe, thành phố Hồ Chí Minh (CH2)

Đánh giá ảnh hưởng của dự án CH2 lên bệnh nhân tăng huyết áp ở các quận được can thiệp   .

Dự án nghiên cứu về “Phân tích chính sách và môi trường quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm (NCD)"

Cuộc họp lần này nhằm mục đích cập nhật với chuyên gia về các kết quả phân tích nội dung chính sách trong năm đầu của dự án và thảo luận để chuẩn bị cho giai đoạn phân tích quá trình chính sách tiếp theo. .

Hội thảo triển khai hoạt động dự án “Tăng cường Hệ thống Y tế” trong năm 2018 tại trường Đại học Y tế công cộng

Hội thảo nhằm thảo luận và thống nhất các hoạt động dự án sẽ triển khai trong năm 2018; rà soát và thảo luận tiến độ xuất bản các bài báo khoa học từ nguồn dữ liệu của dự án.   .

Thu thập số liệu nghiên cứu “Ứng dụng điện thoại di động trong hỗ trợ bỏ thuốc lá ở Việt Nam”

Nghiên cứu có mục tiêu xây dựng và củng cố khả năng phát triển và chia sẻ các can thiệp phù hợp về mặt văn hóa và dựa trên bằng chứng về việc cai nghiện thuốc lá qua hình thức tin nhắn di động tại Việt Nam.  .