Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu

Thu thập số liệu nghiên cứu điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Quốc Oai, Hà Nội

Từ ngày đến 21/08/2017 đến ngày 31/08/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế Công cộng đã tiến hành triển khai đợt thu thập số liệu cho nghiên cứu "Điều tra một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017" tại thị trấn Quốc Oai, Hà Nội bao gồm: Sài Sơn; Yên Sơn; Thị trấn Quốc Oai; Đồng Quang.

Thu thập số liệu nghiên cứu điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Chí Linh, Hải Dương

Từ ngày đến 11/08/2017 đến ngày 19/08/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành triển khai đợt thu thập số liệu cho nghiên cứu "Điều tra một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017" tại 7 xã/phường trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương bao gồ.

Tập huấn nghiên cứu điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2017 tại Quốc Oai, Hà Nội

Ngày 09 tháng 08 năm 2017, tại Trung tâm Y tế thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ - Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức thành công khoá tập huấn "Điều tra một số yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017” cho các cộng tác viên là cán.

Nghiên cứu "Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam"

Số liệu về các dịch vụ liên quan đến ung thư vú tại Việt Nam rất hạn chế. Số liệu hiện có cho thấy việc phát hiện ung thư vú thường có xu hướng muộn, độ tuổi mắc ung thư vú có xu hướng trẻ hóa. Ngoài ra các dịch vụ liên quan đến ung thư vú bị hạn chế bởi nguồn lực và năng lực của cán bộ y tế chưa đủ. .

Nghiên cứu "Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu về chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam"

Mục tiêu cụ thể bao gồm: Rà soát, tổng hợp các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình PCTH của thuốc lá tại Việt Nam; Phân loại các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình PCTH của thuốc lá tại Việt Nam theo các chỉ số của gói MPOWER của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về PCTH của thuốc lá tại Việt Nam .

Nghiên cứu "Điều tra công bằng đô thị: Ghi nhận và sử dụng dữ liệu trong phản hồi với bệnh không truyền nhiễm ở khu vực thành thị"

Nghiên cứu được triển khai nhằm i) đánh giá và thử nghiệm bộ câu hỏi về sức khoẻ tinh thần và thương tích, ii) thử nghiệm các phương pháp điều tra mới có hiệu quả và ít tốn kém hơn để giảm bớt sai số trong các cuộc điều tra đô thị và iii) tìm ra các cách tiếp cận khác để xác định các hộ gia đình, đo lường và xếp hạng kinh tế hộ gia đ.

Nghiên cứu "Phân tích chi phí chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2016-2020 tại Việt Nam"

Tổng quan các chi tiêu dành cho các hoạt động thuộc Chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2010-2015 và Ước tính chi phí cần thiết cho các hoạt động thuộc Chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2016-2020. .

Nghiên cứu "Phân tích chi phí giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng hướng dẫn cai nghiện thuốc lá"

Mục tiêu nghiên cứu: So sánh chi phí của 2 giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng quy trình chuẩn cai nghiện thuốc lá  bao gồm: Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo/ tập huấn và triển khai hệ thống nhắc quy trình lâm sàng; Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo/ tập huấn và triển khai hệ thống nhắc quy trình lâm sàng và chuyển gửi tới nhân viên y tế cộng đồng. .